หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงสัต ต สด ก มหา ทาน หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับสัต ต สด ก มหา ทานมาถอดรหัสหัวข้อสัต ต สด ก มหา ทานในโพสต์กำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบันนี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัต ต สด ก มหา ทานในกำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบันล่าสุด

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์Self Directed CEคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นนอกเหนือจากสัต ต สด ก มหา ทานสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจSelf Directed CE เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, เราหวังว่าจะให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดแก่คุณ ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่สัต ต สด ก มหา ทาน

#โสตาบัน #บิณฑบาตร #อยากโสด บุญกุศล (ข้อ 1) ช่างไม้! อริยสาวกผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ โสดาบัน ไม่มีการลดลงตามปกติ เป็นผู้รู้จริงในการตรัสรู้ในอนาคต สี่สิ่งมีอะไรบ้าง? (๑) ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างไม่สั่นคลอน (๒) ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระธรรมอย่างไม่สั่นคลอน (๓) ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระสงฆ์อย่างไม่สั่นคลอน (๔) การมีจิตที่ปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อาศัยอยู่ในบ้าน มีการบริจาคเป็นประจำ ฝ่ามือเปียก ยอมสละ มีค่าควรขอ สุขใจที่จะให้และแบ่งปัน ช่างไม้! อริยสาวกผู้มีคุณสมบัติ ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นภิกษุ ย่อมไม่มีปรินิพพาน. พระองค์ทรงตรัสรู้จริงเบื้องหน้า — หมวดพุทธวจนะ-ธรรมะ เล่ม 13 พุทธวจนะ หน้า 180 — พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) เล่มที่ 19 สุตตันตปิฎก สันยุตนิกาย มหาวาระ หน้า 352 ข้อ 1449 – 1453 — บาลีมหาวอ. ส. 19/440/1451. ———- พระอริยสงฆ์ (อุทาน ๒) สารีบุตร ! บางคนในโลกนี้กินโดยไม่หวังให้ทานโดยไม่ยึดติดกับผลไม้ การให้โดยไม่เน้นสะสม (บุญ) การให้โดยไม่ได้คิดว่า “เราตายเพื่อจะได้ชื่นชมผลแห่งของขวัญชิ้นนี้” ให้โดยไม่ต้องคิด “การให้เป็นสิ่งที่ดี” ให้โดยไม่คิดว่า “พ่อแม่ปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายเคยมอบให้คุณ ไม่ควรทำให้เสียประเพณี” มากินกันโดยไม่ได้คิดว่า “เราปรุง พวกภิกษุหรือพราหมณ์พวกนี้ไม่ทำอาหาร เราทำอาหารได้ จะไม่ให้บิณฑบาตแก่ภิกษุหรือพราหมณ์ที่ไม่ประกอบอาหารไม่สมควร” การให้โดยไม่คิด “เราจะเป็นผู้แจกของกำนัล เหมือนฤาษีในสมัยก่อน คือ อรรถกฤต วามกฤต วาเสฏฐ์ -มิตรีชิ ยัมทัคกิริชิ อังคีริริชิ ภรตวจฤๅษี วาเสฏฐมิตริชิ กัสสปริริชิ และภกูรู-เจ็บ กินโดยไม่คิดว่า “เมื่อเราให้บิณฑบาต จิตก็จะเกิดความปีติยินดี” แต่ได้ให้เป็น เป็นเครื่องประดับแห่งจิตใจ ปลูกฝังจิต (จิตตลงการาราม ให้ทาน คือ ข้าว น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ ดอกไม้ น้ำหอม น้ำหอม ที่นอน ที่พักอาศัย และตะเกียง แก่สมณะหรือพราหมณ์… มรณะ ย่อมบรรลุถึงกัลยาณมิตรของเทวดาพรหมคายิกา ตายแล้ว เสื่อมสิ้น ยศสูญไป สูญสิ้นความยิ่งใหญ่ ผู้ไม่ต้องกลับ กล่าวคือไม่มาทางนี้. – หมวดพุทธวจนะ-ธรรม เล่ม 13 พุทธวจนะ หน้า 181-182 — พระไตรปิฎก ปิฎก เล่ม 23 สุตตันตปิฎก อังคุตตร นิกายสัตตกะ-อัฐก-นวนิบัต หน้า 54-57 บทความ 49-50 — บาลีสัตตัก. ก. 23/60/49. พุทธวจนะ ทางพระนิพพาน ທັມມະ เพจเฟสบุ๊ค ช่องยูทูป บริจาคสนับสนุน. ช่วยแชร์วีดีโอหรือ “อย่ากดข้ามโฆษณา” (บ้าง) ^^🙏🏻😊 หรือจะกดจาก้าผ่านระบบสมาชิก .

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของสัต ต สด ก มหา ทาน

กำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบัน
กำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบัน

นอกจากดูข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว กำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

ดูข่าวเพิ่มเติมที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้องกับสัต ต สด ก มหา ทาน

#กำลงของโสดาบน #ปญญา #ศล #ทาน #อนเปนอรยะ #ความเรวในการบรรลธรรม #พระโสดาบน.

ทาน,ศีล,ปัญญา,ภาวนา,โสดาบัน,อริยบุคคล,เป็นโสดาบัน,อยากเป็นโสดาบัน,กำลังของโสดาบัน,เป็นพระโสดาบัน,อยากบรรลุโสดาบันในชาตินี้,ใครอยากเป็นพระโสดาบันฟังทางนี้,อยากเป็นพระโสดาบัน,ปัญญา โสดาบัน,ศีล โสดาบัน,ทาน โสดาบัน,การให้ทานอันเป็นอริยะ.

กำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบัน.

สัต ต สด ก มหา ทาน.

เราหวังว่าเนื้อหาที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอขอบคุณที่อ่านเนื้อหาสัต ต สด ก มหา ทานของเรา

9 thoughts on “กำลังของโสดาบัน ปัญญา ศีล ทาน (อันเป็นอริยะ) , ความเร็วในการบรรลุธรรม , พระโสดาบัน | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัต ต สด ก มหา ทานที่มีรายละเอียดมากที่สุด

 1. k. เป็นกลาง says:

  สัตตขักตุปรมัตถ์( สัตต=7 ขักตุ=keep )หมายถึงพระโสดาบันที่สามารถเข้านิพพานได้ในชาติต้นๆ แต่ปรารถนาจะรักษาภพชาติให้ครบ7ชาติก่อนเข้านิพพาน เพราะต้องการใช้ความรู้ความสามารถของตนเกิ้อกูลโลก หรือพระศาสนา 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🌍🌍🗺🌐
  เช่นพระเจ้าพิมพิสาร นางวิสาขา ท่านอนาบิณฑกะ ฯลฯ💍💎💎💎

 2. ธนภณ ทองแก้วโบราณ says:

  สาธุครับ
  จะมีสงฆ์สักกี่รูปหนอที่นำคำของพระศาสดามาเผยแผ่
  ให้ได้รู้
  ให้ได้เข้าใจ
  ให้ได้ปฏิบัติตรง ตามที่พระศาสดาทรงสอนไว้
  เพื่อได้,,,มรรคแปด,,,ข้อที่หนึ่ง
  สาธุ พระอาจารย์ ผู้มีอุปการยิ่ง
  สาธุครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *