หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา หากคุณกำลังมองหาความสามารถในการแก้ปัญหามาสำรวจกันกับSelf Directed CEในหัวข้อความสามารถในการแก้ปัญหาในโพสต์ธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคนนี้.

เอกสารที่สมบูรณ์ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหาในธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคน

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์selfdirectedce.comคุณสามารถอัปเดตเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากความสามารถในการแก้ปัญหาเพื่อรับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์SelfDirectedCE เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยให้คุณมีข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด ช่วยให้คุณติดตามข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วที่สุดcách.

การแบ่งปันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อความสามารถในการแก้ปัญหา

#ธรรม #อินทรีย์ ๕ #บรรลุธรรมโดยเร็ว อินทรีย์ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
[๘๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้คืออะไร ? คือสัทธาธินีเป็นต้น

SEE ALSO  ตัวอย่างพิธีกรทีวี พิธีกรโทรทัศน์ : สอนเป็นพิธีกร สอนพูด เทคนิคการเป็นพิธีกร | ตัวอย่าง การ เป็น พิธีกรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำที่สุด

[๘๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักเห็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในธรรมใด ? ในโสตปัตติมรรค ๔ นี้ พึงเห็นในพระธรรมกถานี้.

[๘๕๔] จะเห็นวิริยินทรีย์ในธรรมใด ? ในศีล ๔ พึงเห็นอานิสงส์ในธรรมนี้.

[๘๕๕] จะเห็นสตินทรีในธรรมใด ? ในสติปัฏฐาน ๔ พึงเห็นสติในธรรมนี้.

[๘๕๖] จะเห็นสมาธิในธรรมใด ? ในฌาน ๔ พึงเห็นความตั้งมั่นในธรรมนี้.

[๘๕๗] จะเห็นปัญญาในธรรมใด ? ในอริยสัจ ๔ พึงเห็นปัญญาในธรรมนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้แล จบ พระสูตรที่ ๘ วิภคะสูตร ๑ ความหมายของพระสูตร ๕ ประการ.
[๘๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้คืออะไร ? คือสัทธาธินีเป็นต้น

[๘๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นไฉน ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมและวินัยนี้เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ บริบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ ล่วงรู้โลกดีแล้ว เป็นผู้ควรอบรมสั่งสอน ไม่มีใครเกินพระองค์เป็นครูของทวยเทพและมนุษย์ ทรงโสมนัส นี้เรียกว่าธรรม. — อ่านต่อ พระสูตร — พระไตรปิฎกฉบับหลวง (ไทย) เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก สังยุตนิกาย มหาวรรค หน้า ๒๑๔ ข้อ ๘๕๒-๘๕๙ วิภังคสูตร ๒ ว่าด้วยการทำหน้าที่ของอินทรีย์ ๕
[๘๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้คืออะไร ? คือสัทธาธินีเป็นต้น

SEE ALSO  การเขียนจดหมายลาป่วย - ลากิจ | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธี การ เขียน จดหมาย ลา กิจที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

[๘๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นไฉน ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมและวินัยนี้ เป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในปัญญาและการตรัสรู้ของพระตถาคต เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงเป็นพระอรหันต์ … เป็นผู้ตรัสรู้ธรรม นี้เรียกว่าสังยุตตนิกาย. – 866 ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี พุทธโอวาท บอกทางแก่ผู้หลงทาง พุทธโอวาท นิพพาน ຕາມຮອຍທັມພຣະສາດສະດາ เพจเฟสบุ๊ค ช่องยูทูป ร่วมบุญสนับสนุน ช่วยแชร์วิดีโอ หรือ “อย่ากดข้ามโฆษณา” (บางครั้ง) นะคะ ^^🙏🏻😊 หรือจาผ่านระบบสมาชิก

SEE ALSO  พรรษาที่2 ถือเนสัชชิคือไม่นอนตลอดช่วงเข้าพรรษา หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท | พรรษา แปลว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำที่สุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของความสามารถในการแก้ปัญหา

ธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคน
ธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคน

นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

ดูข่าวเพิ่มเติมที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแก้ปัญหา

#ธรรมะนไมเกนความสามารถของมนษย #ไมเกยงกบเดกหรอแก #ขนอยกบอนทรย #ของแตละคน.

อินทรีย์ 5,ศรัทธาพระพุทธเจ้า,ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา,ธรรมะนี้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์,อินทรีย์อ่อนบรรลุช้า,อินทรีย์แก่บรรลเร็ว,เอาสติอยู่กับกาย,เสาเขื่อนเสาหลักของจิต,บรรลุธรรมช้า,บรรลุธรรมเร็ว,ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า.

ธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคน.

ความสามารถในการแก้ปัญหา.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่ติดตามความสามารถในการแก้ปัญหาข่าวของเรา

36 thoughts on “ธรรมะนี้ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ ไม่เกี่ยงกับเด็กหรือแก่ ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ 5 ของแต่ละคน | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องความสามารถในการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ที่สุด

 1. ทางนิพพาน พุทธวจน says:

  แนะนำวิดีโอเพิ่มเติม 1.กำลังของปุถุชนที่จะขึ้นมาเป็นเสขะ กับ 2.กำลังของการบรรลุธรรม https://youtu.be/4c2UjtY7zgY

  #ร่วมบุญสนับสนุน #ช่วยแชร์วิดีโอ หรือ "ไม่กดข้ามโฆษณา"(บ้าง) ^^🙏🏻😊 หรือจาคะผ่านระบบสมาชิก

  ผู้ชมที่ต้องการรับหนังสือพุทธวจน(แต่ไม่มีงบ) ฝากข้อความไว้ที่เพจ ทางนิพพาน (แอดมิน ผู้ชม และสมาชิก ถือว่าทำบุญร่วมกัน)

  หมายเหตุ : ข้อมูลในวิดีโออาจจะไม่สมบูรณ์, สั่งสมสุตตะไปเรื่อยๆ หรือให้แอดมินค้นพระสูตรที่เกี่ยวข้องให้ได้ หรือศึกษาเพิ่มเติมเองที่เว็บไซต์หลักของวัดนาป่าพง http://watnapp.com/ และที่พระไตรปิฎกออนไลน์ https://etipitaka.com/search/

 2. nirvanaboyzzz says:

  อนุโมทนาบุญสาธุเจ้าคะะสาธุเจ้าคะะสาธุสาธุสาธุสาธุเจ้าคะะ

 3. Bang-on Praphan says:

  ข้าพเจ้าน้อมกราบสาธุในพระธรรมคำสอนของพระตถาคตเจ้าค่ะ🙏🙏🙏
  และข้าพเจ้าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้เป็นรัตนะห้าที่หายากในโลกเจ้าค่ะ🙏🙏🙏

 4. Tanawat Kaowsri says:

  เอกายโนอยังภิกขเวมรรคโคทางสายเอกสายเดียวเพื่อบุคคลคนเดียวสาธุครับพระอาจารย์ขอกราบแทบเท้าพระอาจารย์ด้วยเศียรเก้ลาสาธุ

 5. Sherman&Napatsorn Houston says:

  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน 
  เลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
  และขอน้อมกราบแทบเท้ามนัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล พระอริยเจ้าผู้เป็นหนึ่งในรัตนะ 5 แก้วห้าประการ ที่หายากได้ที่สุดในโลก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อมหาชน ที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด ให้โอกาสพวกเหล่าปุถุชนที่ยังไม่เคยสดับคำของ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นผู้ที่ได้สดับ และได้ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมไปสั่งสมสุตตะ พึ่งตนพึ่งธรรมประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบ ปฎิบัติชอบ และหยั่งลงมั่นต่อตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ให้ได้ก้าวพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย. สาธุ!

 6. จารุ says:

  น้อมกราบสาธุธรรมเจ้าค่ะ กราบ สาธุ..สาธุ..สาธุ..สาธุ🌻🌻🌻🏵🏵🏵🌼🌼🌼🌲🌲🌲

 7. วรรณพร อายุยืน says:

  น้อมกราบพระอาจารย์ เจ้าค่ะ สาธุ พระธรรมพุทธวจน สาธุ เจ้าค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *