เนื้อหาของบทความนี้จะพูดถึงพระเต้าเบญจคัพย์ หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับพระเต้าเบญจคัพย์มาสำรวจหัวข้อพระเต้าเบญจคัพย์ในโพสต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์นี้.

สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพระเต้าเบญจคัพย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์selfdirectedce.comคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากพระเต้าเบญจคัพย์ได้รับความรู้ที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์SelfDirectedCE เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, เราหวังว่าจะให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด ช่วยให้คุณอัพเดทข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนที่สุด.

คำอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่พระเต้าเบญจคัพย์

4 พ.ค. 62 (09:57 น.) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาษาไทยว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราโลกกรณ . พระราชทานพระนามอย่างเป็นทางการว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักพระบรมราชินีนาถ” (สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณา) 4 พฤษภาคม 2562 (09:57 น.) . ) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถหลวงจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปที่พระที่นั่งอมรินทราวินิจชัยในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษชัยศรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ การมีอยู่. ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เสด็จออกพระที่นั่งสุราลัยพิมานโดยขบวนพราหมณ์นำไปสู่มณฑปพระกระยาสนันทน์ ทรงเปิดมงกุฏถวายโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสรงน้ำพระพุทธเจ้าผสมน้ำเบญจสุทธาคงคาและน้ำมนต์จากสระ 4 สระจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ได้ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สหัสธาราผสมน้ำเบญจสุตคงคาและน้ำมนต์จากสระทั้ง ๔ สระ แล้วถวายสักการะ ๓ ครั้ง เต๋ารับอกที่อังสาซ้าย-ขวา เว้นแต่พระเตาเทวะบิทในหลวงรัชกาลที่ 4 จะเทลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลอากาศเอก สถิตพงศ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระเจ้าทักษิณาวัฒน์. รับและเทน้ำมนต์เหนือเส้นพระเจ้า เวลา 11.40 น. ทรงนุ่งห่มนพรัตน์ราชวราภรณ์สายสะพายจุฬาจอมเกล้าเสด็จออกจากพระที่นั่งสุรลัยพิมานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งไพศาลทักษิณนั่งเหนือพระที่นั่งอัฐทัตอุทุมพรใต้พระที่นั่งหันทิศตะวันออกเป็นพลโทสมชายกาญจนมณีทำหน้าที่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินรับเสด็จพระราชดำเนินไป พระองค์ถือพระหัตถ์ซ้ายรับน้ำจากทุกทิศทุกทางของทักษิณาวัฒน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรับพระราชทานนพดลมหาสวัสดิ์ ดอกเบญจมาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพระแสงราชสถิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองปวงชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา ก่อสร้าง และปกครองแผ่นดินด้วยความชอบธรรมเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรตลอดไป” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับน้ำพระราชทาน ทรงรับนพดลมหาสวัสดิ์ ดอกเบญจมาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพระแสงราชสถิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกฤษฎีกาคุ้มครองปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จฯ เสด็จถึงหน้าพระที่นั่งพัทลุง พระราชทานใบมะตูม เจิมและพระราชทานแก่พระสุพรรณบาท เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นพรัตน์ ราชวราภรณ์ อันเป็นมงคลโบราณ ที่เสร็จเรียบร้อย. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จประทับทางด้านซ้ายพระที่นั่งพัทลุง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว พ.ศ. 2562 พระองค์ได้ทรงโปรยดอกไม้พิกุลทอง เงินพิกุล และพระราชทานแก่พราหมณ์ พระครูใหญ่แห่งพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จลงจากพระที่นั่งพัทธบิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทองและดอกไม้เงินเป็นที่ระลึก #พิธีบรมราชาภิเษก

SEE ALSO  หลวงตามหาบัว - อนิจจา วต สังขารา (สังขารธรรม) | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอนิจจา แปลว่าที่อัปเดตใหม่

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพระเต้าเบญจคัพย์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คุณสามารถค้นพบบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับพระเต้าเบญจคัพย์

#พระราชพธบรมราชาภเษก #สรงพระมรธาภเษก #ทรงรบนำอภเษก #ทรงรบเครองราชกกธภณฑ.

Thai Royal Motorcade,Thai Royal,ขบวนเสด็จ,พระราชพิธี,รถพระที่นั่ง,รัชกาลที่10,วัดพระศรีรัตนศาสดาราม,พระบรมมหาราชวัง,สมเด็จพระราชินีสุทิดา,พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร,The Royal Coronation Ceremony,สรงพระมุรธาภิเษก,ทรงรับน้ำอภิเษก,ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์,เครื่องขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง,พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน,พระที่นั่งไพศาลทักษิณ,พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย.

SEE ALSO  PAT1อัตนัย ตอบอะไรบ่อยที่สุด ? | อัตนัย คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์.

พระเต้าเบญจคัพย์.

หวังว่าเนื้อหาบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมพระเต้าเบญจคัพย์ข่าวของเรา

21 thoughts on “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก | สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ | ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพระเต้าเบญจคัพย์

 1. ROYAL THAILAND says:

  4 May 2019 (09:57)

  His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has been officially crowned in the coronation, bears the official title in Thai language “Phra Bat Somdet Phra Poramenthra Ramathibodi Sisin Maha Vajiralongkorn Phra Vajira Klao Chao Yu Hua”

  His Majesty King Vajiralogkorn of Thailand has designated his consort Suthida to be the official Queen Consort of Thailand, bears the official title “Somdet Phra Nang Chao Suthida Phatchara Sutha Phimonlak Phra Boromma Rajini” (Her Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana)

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (09:57)

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จด้วย

  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานโดยริ้วขบวนพราหมณ์นำไปยังมณฑปพระกระยาสนาน การนี้ ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 ถวายแล้ว ทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

  เวลา 11.40 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า เสด็จออกจากหอพระสุราลัยพิมานเข้าพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่บูรพาทิศเป็นปฐม พันโท สมชาย กาญจนมณี ปฏิบัติหน้าที่สมุหพระราชพีธี ทูลเกล้าฯ ถวายพระเต้าเบญจคัพย์ รัชกาลที่ 1 สำหรับทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศ ทรงถือด้วยพระหัตถ์ซ้ายเพื่อรับน้ำอภิเษกทุกทิศโดยทักษิณาวรรต

  ในการมหาศุภมงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร พุทธศักราช 2562 ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า

  “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

  ภายหลังพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก ทรงรับพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศ พระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จสู่หน้าพระที่นั่งภัทรบิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิม และพระราชทานพระสุพรรณบัฏ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภค แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสร็จแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปประทับพระราชอาสน์เบื้องซ้ายพระที่นั่งภัทรบิฐ

  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพราหมณ์แล้ว พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ถอดฉลองพระบาทเชิงงอน เสด็จลงจากพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงโปรยดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน พระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ และผู้เข้าเฝ้าฯ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเก็บดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

 2. Sitthi Chanpheng สิทธิ จันทร์เพ็ง🇹🇭 says:

  🙏ขอจงรักภักดีราชวงศ์จักรีตราบนิรันดร์🙇❤️🇹🇭

 3. Serginho nassy hair stylist Nassy says:

  ACHEI IMPRESSIONANTE E IRRADIANTE A CULTURA E A COROAÇÃO DO REI DA TAILÂNDIA, GOSTARIA DE TER A OPORTUNIDADE DE CONHECER TUDO ISSO DE PERTO .

 4. Mark Peterson says:

  Is that the corrupt prince of Thailand that has so much money and so many girlfriends? Wow he is coronate as king? Maybe I’m confusing the prince with another prince. My Thai mother in-law is not happy with one of the prince, who is a not a good man.

 5. จิรศักดิ์ อนุเปโฐ says:

  ตายได้รู้เองผมบอกให้รับรู้แล้ว ความจริงทุกอย่างแล้ว

 6. ศิรประภา ซื่อจริง says:

  อ้าวเอาโทรศัพท์กูไปเล่นอีกแล้วมันเล่นเก่งทุกอย่างเอาโทรศัพท์มากูจะโทรไปกู้เงินเวลาโทรกดปุ่มไหนปุ่มนี้ไงยายสอนยาก

 7. ศิรประภา ซื่อจริง says:

  ไม่ชอบดูข่าวผมเบื่อผมชอบติ๊กต๊อกกดตรงนี้แล้วก็พูดเลยผมเก่ง

 8. บ้านศิริพงษ์ สมุนไพรลบคิ้ว กิมเฮงV2 says:

  ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้า
  ขอตายให้ตาหลับ ด้วยชื่อนับว่าชายชาญ
  เกิดมาประสบภาร ธุระได้บำเพ็ญทำ

  ด้วยเดชะบุญญา ภินิหารแห่งคำ
  สัตย์ข้าจงได้สัม ฤทธิดังมโนหมาย

  ขอจงสำเร็จรา ชะประสงค์ที่ทรงปอง
  ปกข้าฝ่าละออง พระบาทให้สามัคคี

  ขอจงพระชนมา ยุสถาวรพูน
  เพิ่มเกียรติอนุกูล สยามรัฐพิพัฒน์ผลฯ

  วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *