หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงอาบัติทุกกฏ หากคุณกำลังมองหาอาบัติทุกกฏมาสำรวจหัวข้ออาบัติทุกกฏในโพสต์อาบัติ…คืออะไร? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโทนี้.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาบัติทุกกฏในอาบัติ…คืออะไร? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโทที่สมบูรณ์ที่สุด

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

SEE ALSO  แฉพ่อแม่อำมหิต ซ้อมลูกซี่โครงหัก จับซดฉี่รัดจู๋ เพื่อนซ้อนแผนช่วย ตายายฉะสุดเลว|ทุบโต๊ะข่าว|27/11/64 | สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกาพย์ ยานี 11 พ่อ แม่ได้แม่นยำที่สุด

ที่เว็บไซต์Self Directed CEคุณสามารถอัปเดตความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากอาบัติทุกกฏเพื่อรับความรู้เพิ่มคุณค่าให้กับคุณ ในหน้าselfdirectedce.com เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการคุณข่าวสารที่สมบูรณ์ที่สุด ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุด.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออาบัติทุกกฏ

#อาถรรพ์เป็นชื่ออาการที่พระภิกษุละเมิดศีล *อธิบายความหมายของความผิด สาเหตุของความผิด ประเภทความผิด และวิธีแก้ไข ความผิดแต่ละประเภท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาพระวินัย ให้เข้าใจ บทความที่ควรอ่านเพิ่มเติม *วินิจฉัยความผิด ณ วัดดอนคำพวง ตำบลไทรมูล , อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี อ่านบทความคำพิพากษาพระวินัยตามความหมายของพระไตรปิฎกและอรรถกถา เป็นต้น

SEE ALSO  ทารกไตรมาสแรก เดือนที่ 1-3 อวัยวะในร่างกายสร้างไปถึงไหนแล้ว | การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับไตรมาส แปล ว่าเพิ่งได้รับการอัปเดต

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอาบัติทุกกฏ

อาบัติ…คืออะไร? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท

นอกจากการดูข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว อาบัติ…คืออะไร? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูเพิ่มเติมที่นี่

บางแท็กที่เกี่ยวข้องกับอาบัติทุกกฏ

#อาบตคออะไร #FAQ #โดยพระมหาภาคภม #สลานนโท.

พุทธศาสนา,อาบัติ,สิกขาบท,ละเมิด,วิธีแก้ไข,ประเภท,วินัย,เหตุ,ภิกษุ,ธรรมวินัย.

อาบัติ…คืออะไร? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท.

SEE ALSO  รักเมืองไทย - กลอนสี่ (สื่อการสอนระดับชั้นประถมศึกษา) | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกลอน รัก ประเทศไทย

อาบัติทุกกฏ.

เราหวังว่าการแบ่งปันบางส่วนที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่รับชมอาบัติทุกกฏข่าวของเรา

14 thoughts on “อาบัติ…คืออะไร? FAQ โดยพระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท | เนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับอาบัติทุกกฏ

 1. นานาวินิจฉัยพระวินัย says:

  #วินิจฉัยเรื่องอาบัติ

  อาบัติ #คืออะไร?
  อาบัติ คือ สิ่งที่ภิกษุต้องเข้าแล้ว ทำให้ถึงทุกข์ในอบายเป็นต้น

  อาบัติ #แปลว่าอะไร?
  อาบัติ มาจากศัพท์บาฬีว่า อาปตฺติ [อา+ปท+ติ] แปลได้ ๒ นัย คือ
  ๑. สภาพที่ถึงศีลวิบัติและอาจารวิบัติเพราะเหตุ ๖ อย่าง
  (วิ. ฉหิ การเณหิ สีลาจารวิปตฺติโย อาปชฺชนฺตีติ อาปตฺติโย)
  <#ศีลวิบัติ หมายถึง ปาราชิกและสังฆาทิเสส, ส่วน #อาจารวิบัติ หมายถึง ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนีย ทุกกฏ และทุพภาสิต>
  ๒. สภาพที่ทำให้ถึงทุกข์ในอบายเป็นต้นและภัยมีการตำหนิตนเองเป็นต้น
  (วิ. อาปายิกาทิทุกฺขํ อตฺตานุวาทาทิภยํ อาปชฺเชนฺติ ปาเปนฺตีติ อาปตฺติโย) (ที่มา. กังขาโยชนา)
  (*วินิจฉัยเรื่องอันตรายิกธรรม
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1692284241064525&id=100008488951390
  *วินิจฉัยเรื่องการต้องอาบัติของพระอรหันต์
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1568469380112679&id=100008488951390)

  อาบัติ #มีกี่ประเภท?
  อาบัติมี ๗ ประเภท คือ
  ปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ และทุพภาสิต

  ปาราชิกและสังฆาทิเสส จัดเป็น #ครุกาบัติ (อาบัติหนัก)
  อาบัติ ๕ ประเภทที่เหลือ จัดเป็น #ลหุกาบัติ (อาบัติเบา)

  อาบัติ #มีวิธีแก้ไขให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
  *คำว่า อาบัติเบา หมายถึง อาบัติที่บริสุทธิ์ได้ด้วยวินัยกรรมที่เบา คือ บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงอาบัติ (แสดงแก่สงฆ์ คณะ หรือภิกษุรูปเดียวก็ได้)
  ส่วนบรรดาอาบัติหนักนั้น ถ้าปาราชิก วิธีการทำให้ตนบริสุทธิ์มีวิธีเดียวคือการสละภาวะภิกษุ (สละสิกขาหรือสึก) ดังคัมภีร์ขุททสิกขา (คาถา ๓๘๕) กล่าวไว้ว่า
  จาโค โย ภิกฺขุภาวสฺส สา ปาราชิกเทสนา.
  การสละภาวะภิกษุ เป็นการแสดงอาบัติปาราชิก.
  ส่วนสังฆาทิเสส มีวิธีที่ทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการประพฤติวุฏฐานวิธี คือ ปริวาส มานัต อัพภาน (ดูความพิสดารในสมุจจยขันธกะ)

  คัมภีร์วินัยปิฎก แบ่งออกเป็น ๕ คัมภีร์ คือ ภิกขุวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ มหาวรรค จุลวรรค และปริวาร
  (ภิกขุวิภังค์ ภิกขุนีวิภังค์ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า #มหาวิภังค์
  ส่วนมหาวรรค จุลวรรค เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า #ขันธกะ)
  (*โครงสร้างพระวินัยปิฎก
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1464688703824081&substory_index=0&id=100008488951390)

  บรรดาอาบัติ ๗ ประเภทดังกล่าว สำหรับปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย์ และปาฏิเทสนียะ มาในคัมภีร์ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์ซึ่งสิกขาบทที่ตรัสไว้ในคัมภีร์เหล่านี้ได้ยกขึ้นสวดในปาติโมกข์ จึงจัดเป็น #สิกขาบทที่มาในปาติโมกข์ (*ปาติโมกข์ คือ สิกขาบทที่สงฆ์สวดในวันอุโบสถ)

  ส่วนถุลลัจจัยและทุกกฏ มิได้มาในปาติโมกข์โดยตรง แต่มาในจำแนกอาบัติของมหาวิภังค์และในขันธกะ กล่าวคือ มหาวรรคและจุลวรรค เรียกว่า #สิกขาบทนอกปาติโมกข์ ฉะนั้น จึงมิได้มีการสวดชื่อสิกขาบทเหล่านี้ในวันอุโบสถ

  หมายเหตุ : จริงๆ แล้ว อาบัติทุกกฏก็มีอยู่ในปาติโมกข์โดยตรง กล่าวคือ เสขิยวัตร แต่ในปาติโมกข์จะระบุไว้เพียงว่า สิกฺขา กรณียา (ภิกษุพึงทำการศึกษา…) โดยมีกล่าวถึงการละเมิดเสขิยวัตรว่าจะต้องอาบัติทุกกฏในปทภาชนีย์ (คำอธิบายบทในปาติโมกข์) (ดู วิ.มหา.๒/๕๗๗/๔๕๗) ซึ่งอาบัติทุกกฏ พระองค์ตรัสไว้มากที่สุดในขันธกะ

  *ตัวอย่างอาบัติแต่ละข้อ
  #ปาราชิก ได้แก่ เสพเมถุน, ลักทรัพย์, ฆ่ามนุษย์, อวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีจริงโดยตรง
  #สังฆาทิเสส เช่น พยายามทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนออกมา, กำหนัดจับต้องกายหญิงมนุษย์ เป็นต้น
  #ถุลลัจจัย เช่น อวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีจริงโดยอ้อม, พยายามทำให้น้ำอสุจิเคลื่อน แต่อสุจิไม่เคลื่อน, ตัดองคชาต เป็นต้น
  #ปาจิตตีย์ เช่น รับเงิน, ฉันอาหารในเวลาวิกาล เป็นต้น
  #ปาฏิเทสนียะ เช่น รับอาหารของภิกษุณีตอนบิณฑบาตมาฉัน เป็นต้น
  #ทุกกฏ เช่น นุ่งห่มผ้าไม่เรียบร้อย, ใช้บริขารที่ไม่สมควรต่างๆ, ดูการฟ้อนรำขับร้อง เป็นต้น
  #ทุพภาสิต ได้แก่ การด่าว่าบุคคลอื่นด้วยประสงค์จะล้อเล่น

  ***เหตุที่วินิจฉัยเรื่องนี้ เนื่องจากมีผู้ถามมาในกลุ่มถามตอบปัญหาพระวินัย ซึ่งท่านสงสัยว่าทำไมในปาติโมกข์ถึงไม่มีการสวดถุลลัจจัยและทุกกฏ ไหนๆ จะตอบแล้วก็เห็นว่าน่าจะตอบให้ละเอียดเลยดีกว่า จริงๆ แล้ว รายละเอียดในเรื่องอาบัตินี้ยังมีอีกมาก แต่เท่าที่กล่าวมานี้ ก็น่าจะเพียงพอให้ผู้สนใจพอเข้าใจเกี่ยวกับอาบัติได้บ้างแล้ว หากใครมีข้อสงสัยจุดไหนเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้ใต้โพสต์นี้

  จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม
  ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นตลอดกาลนาน

  พระมหาภาคภูมิ สีลานนฺโท (Phramaha Parkpoom Silanundo)

 2. 私の名前は黒です says:

  พระบวชใหม่ไม่ได้ทำพินธุผ้าก่อนนุ่งห่ม หลังบวชเสร็จค่อยไปทำพินธุทีหลัง แบบนี้ต้องอาบัติไหมครับ เพราะไม่ได้ทำพินธุผ้าก่อนนุ่งห่ม

 3. Sa Ja says:

  ศิลต้องใช้คู่กับปัญญา เหมือนเท้าล้างเท้า ถ้าชี้ขาดลงไปเป้ะๆเลยนั้นถือศิลแบบวัวควาย ดูที่เจตนาชึ่งศาสดาบอกใว้"เรากล่าวชึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม"

 4. A สุกฤษฏิ์พงษ์ says:

  สอบถามเพื่อความรู้ครับ ถ้าสมมุติ สามเณรจงใจทำให้อสุจิเคลื่อนอันนี้มีโทษไหมครับ แล้วถ้าสมมุติว่ามี จะพ้นโทษอย่างไร

 5. ธรรมชาติ เจริญเมตตา says:

  ท่านพระมหาครับพระจำพรรษารูปเดียวจะปลงอาบัติอย่างไรครับท่านพระมหาครับ

 6. สายฝน สายลม says:

  พระอาจารย์ขอถาม พระที่ต้องอาบัติแล้วสึกไป ได้จะรับผลแห่งการต้องอาบัตินั้นหรือป่าว

 7. รักพ่อ ที่สุด รักแม่ ที่สุด says:

  สาธุครับ พระอาจารย์ ติดตามทุกคลิปเลยครับ ได้ความรู้มากเลยครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *