ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับพระ ทาฒะ หากคุณกำลังมองหาพระ ทาฒะมาถอดรหัสหัวข้อพระ ทาฒะกับselfdirectedce.comในโพสต์เธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการนี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องพระ ทาฒะที่แม่นยำที่สุดในเธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการ

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์selfdirectedce.comคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากพระ ทาฒะสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์selfdirectedce.com เราอัปเดตเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวันสำหรับคุณเสมอ, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการข้อมูลที่ละเอียดที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณเสริมข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในวิธีที่สมบูรณ์ที่สุดcách.

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่พระ ทาฒะ

[๒๕๐] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้ว่า ภิกษุชื่อ ปัจเจกพุทธเจ้า ชื่อ อริฏฐะ ชื่ออุปริษฐะ ชื่อ ตถาคตสิหิ ชื่อ ยัสสี ชื่อ สุทัสสนะ ชื่อ ปิยทัสสี ชื่อคันธาระ ชื่อปินโด แต่ละองค์ชื่ออุปสปะ ชื่อนิษฐะ ชื่อตถาคต ชื่อสุตวา ชื่อภาวิตัตถะ อาศัยอยู่บนภูเขาอิสิคิลินี้ช้านาน [๒๕๑] ท่านทั้งหลาย จงฟังเรา จงชื่อว่าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ ผู้พ้นทุกข์ ผู้ปราศจากตัณหา ผู้บรรลุพระโพธิญาณแล้ว แต่ผู้ไม่มีลูกศรก็สูงกว่ามนุษย์ ตัณหาที่นำไปสู่ความสิ้นไป คือ อริฏฐพุทธะ อุปริทพุทธะ ตถาคตสิกขาพุทธ ยัสสะพุทธะ สุทัสสนะพุทธะ ปิยทัสสีพุทธะ คันธาพุทธะ และปิ พระนทลพุทธเจ้า ๑ พระอุปัชฌาย์ ๑ พระนิททะ ๑ พระสุตวะ ๑ พระภาวิตัตถะ ๑ พระสุภะ ๑ พระเมถุลาพุทธเจ้า ๑ พระอัฏฐมะ ๑ พระอัสสุเมกพุทธเจ้า นิโครพุทธ ๑ พระสุตตันตพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจกพุทธเจ้า , อัฏฐะหุพุทธะ 1 องค์ , พระสุภพุทธะ 1 องค์ , อุปเนมิพุทธเจ้า 1 องค์ , พระเนมิพุทธเจ้า 1 องค์ พระพุทธเจ้าทัสสี ๑ พระพุทธเจ้าความจริง ๑ พระพุทธเจ้าตถาคต ๑ พระพุทธเจ้าวิราช ๑ พระพุทธเจ้าปัณฑิตา ๑ พระคานาล ๑ พระพุทธเจ้าอุปกะ ๑ พระพุทธเจ้าวิชิต ๑ พระพุทธเจ้าจิตตะ ๑ พระพุทธเจ้าอังคะ ๑ พระพุทธเจ้าปาง ๑ พระพุทธเจ้ากูฏจิต ๑ พระพุทธเจ้าปัสสี ละทิ้งบ่อเกิดแห่งทุกข์ อุปจิต พระพุทธเจ้าชนะมารและมารแล้ว สัทธาพุทธ ๑ ปวัตตะพุทธ ๑ สรภังคพุทธเจ้า ๑ โลหมังสะพุทธะ ๑ อุจจังคมัยพุทธะ ๑ อสิตพุทธะ พระนาสาวพุทธเจ้า 1 มโนมัยพุทธเจ้า 1 พระพันธุพุทธเจ้า 1 พระผู้ตัดมานะ 1 พระวิมลพุทธเจ้า 1 พระเกตุมปราพุทธเจ้า 1 พระเมตังคพุทธเจ้า 1 พระอริยเจ้า 1 พระอัจจุตพุทธเจ้า 1 พระอัจจุตกัมพยาโมกข์พระพุทธเจ้า พระอุชฌาย์ 1 องค์ มุนีองค์หนึ่งชื่อ ไซหะ อีก 12 องค์ชื่อ พระอานนท์ พระนันทะ พระอุปนันทะ และพระภารทวาชะ ผู้ทรงบรรจุกายในภพสุดท้าย คือ พระโพธิพุทธเจ้า พระมหานาพุทธเจ้า อุตตรพุทธเจ้า เกสีพุทธเจ้า สิขพุทธเจ้า พระสุนทรพุทธเจ้า อุปติสสะพุทธะ ผู้ทำลายขอบเขตแห่งกิเลส พระอุปาสิริ พระอุปนิถะ พระผู้ขจัดตัณหา พระมังคลา พระผู้ปราศจากกิเลส พระอุสาพุทธ ต้นตอแห่งทุกข์ พระอุปนิถะ บรรลุความสงบ พระอุโปสถ พระสุนทร ความจริง . ญาณัมพุทธ ๑ เจตพุทธเจ้า ๑ ชัยยันตพุทธ ๑ ปทุมพุทธะ ๑ อุปปาลพุทธะ ๑ ปทุมุตตรพุทธ ๑ รักขิตพุทธ ๑ ปัพพะพุทธ ๑ มานัตตพุทธะ ๑ โสภิตพุทธ ๑ วิตรคพุทธ ๑ กัณหพุทธ ๑ ภิกษุผู้มีฤทธิ์มากเหล่านี้และพวกอื่น ๆ เลิกราคะตัณหาในแดนได้แล้ว ทุกท่านจงกราบไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้น ผู้ล่วงพ้นเครื่องข้องทั้งปวงแล้ว ผู้แสวงหา ความเป็นใหญ่ มีอานิสงส์นับไม่ถ้วน ผู้บรรลุพระนิพพานแล้ว อิสิคิลิสูตร 6 จบ ———————– ————— ————— เนื้อหาพระไตรปิฎก เล่มที่ 14 บรรทัดที่ 3647-3723 หน้า 154-157

SEE ALSO  แปลเพลง GONE - ROSÉ | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ หมาย ของ กลอนล่าสุด

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของพระ ทาฒะ

เธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการ
เธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการ

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ เธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการ คุณสามารถค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

แท็กที่เกี่ยวข้องกับพระ ทาฒะ

#เธอทงหลายจงไหวพระปจเจกพทธเจาชวงทายเรองหญงเปนพระพทธเจาไมไดampปณธานสมบต #ประการ.

[vid_tags].

เธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการ.

SEE ALSO  ไขข้อพิพาท จุดทำสงครามยุทธหัตถี ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช | เนื้อหายุทธหัตถี คือที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

พระ ทาฒะ.

เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการดูบทความของเราเกี่ยวกับพระ ทาฒะ

2 thoughts on “เธอทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้า,ช่วงท้ายเรื่องหญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้&ปณิธานสมบัติ 8 ประการ | ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมดเกี่ยวกับพระ ทาฒะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *