ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับทอดพระเนตร หมายถึง หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับทอดพระเนตร หมายถึงมาวิเคราะห์หัวข้อทอดพระเนตร หมายถึงในโพสต์031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพงนี้.

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทอดพระเนตร หมายถึงใน031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพงโดยละเอียด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์SelfDirectedCEคุณสามารถเพิ่มความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากทอดพระเนตร หมายถึงเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์selfdirectedce.com เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องให้คุณทุกวัน, ด้วยความหวังที่จะให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดสำหรับผู้ใช้ ช่วยให้คุณอัพเดทข้อมูลออนไลน์ได้อย่างแม่นยำที่สุด.

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ทอดพระเนตร หมายถึง

พระธรรมเทศนาชื่อ …. “ความสงสัยในพระโสดาบัน มีขั้นมีขั้น” พระธรรมเทศนาหาฟังได้ยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง. ———– ——– ท่านเป็นพระโสดาบันเพราะรักษาศีลห้า พระอริยเจ้าที่บรรลุโสดาปัตติผล คือสามารถละสังโยชน์ ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสได้ สละสังโยชน์ ๓ จบ เพื่อเป็นพระโสดาบัน หรือธรรมที่ผูกสัตว์ให้เป็นทุกข์ มีทั้งหมด 10 ประการ คือ 1. สักกายทิฏฐิ หมายถึง คิดว่าเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉา หมายถึง ความสงสัย 3. สีลโบตปรมะ หมายถึง การประพฤตินอกรีต 4. กามราคะ หมายถึง 5. ปาฏิหารย์ หมายถึง ความยุ่งเหยิงในจิตใจ . 6. ตัณหา คือ ความยึดถือในรูปที่ชอบใจ ๗. อรูปาวจร หมายถึง ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นนามธรรม 8. มานะ หมายถึง ถือตนเป็นแบบอย่าง 9. อุทธัจจะ หมายถึง ความฟุ้งซ่าน อวิชชา 10 หมายถึง อวิชชา พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เพราะธรรม ๓ ประการสิ้นไป ท่านจึงเป็นพระโสดาบัน” ปรากฏอยู่ในพระสูตรชื่อมหาปรินิพพานสูตร แปลว่า ผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ต้องเป็นผู้กำจัดกิเลส ๓ ประการได้ คือ คิดว่าเราเป็นของเรา . (สักกายทิฏฐิ) ความคิดเคลือบแคลง (วิจิกิจฉา) และลัทธินอกรีตที่ไม่ใช่หลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา (สิลับปตะ-ปรมะ) การสละทั้ง ๓ นี้ นำไปสู่การบรรลุธรรมเบื้องต้นแห่งความเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา แต่การสละอานิสงส์ ๓ ประการได้นั้นต้องมาจากการที่ผู้นั้นต้องพิจารณาธรรมจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น พระนางอภิรุบนันทะ เจ้าศากยวงศ์เป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าที่บวชเป็นภิกษุณี ไม่ยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังพระธรรม เพราะพระพุทธเจ้ามักตรัสสอนถึงผลเสียของการมีรูปงาม แต่ในที่สุดเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นหญิงงามที่พระพุทธเจ้าเนรมิตขึ้น จากหญิงเป็นหญิงชรา จากหญิงชราเป็นซากศพ นางเห็นเข้าก็เข้าใจว่ารูปนั้นไม่ใช่ของเราเพราะใน สุดท้ายรูปงามนั้นก็ต้องเหี่ยวเฉากลายเป็นซากศพไปในที่สุด เมื่อเข้าใจแล้ว ก็บรรลุโสดาปัตติผลทันที การบรรลุโสดาปัตติผลอีกประการหนึ่ง การเป็นพระโสดาบัน หมายถึง การรักษาศีล ๕ ดังที่ปรากฏในปัญจเวฬุวันสูตร มีโดยสังเขปดังนี้. ศีล 5 จะทำให้บุคคลนั้นสงบ โสดาปัตติผล มี ๔ อย่าง คือ ๑. คบคนดี ๒. ฟังธรรม ๓. มีสติสัมปชัญญะ ๔. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) เข้าใจธรรม (โยนิโสมนสิการและปฏิจจสมุปบาท) ทำให้คนดูเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จากข้อความที่สรุปพระพุทธวจนะจากปัญจวัคคีย์สูตรแสดงว่า ก้าวแรกที่จะบรรลุโสดาปัตติผลได้ ๔ ประการ คือ ต้องมีศีล ๕ ซึ่งศีล ๕ เป็นศีลเบื้องต้นของชาวพุทธ ดังนั้นการปฏิบัติตามศีล 5 เพื่อพัฒนาเป็นโสดาปัตติผล 4 และการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ตามหลักโยนิโสมนสิการ และความเข้าใจไปในสิ่งทั้งปวงด้วยหลักธรรมที่พึ่ง เพราะฉะนั้น การจะพัฒนาตนเองจากปุถุชนไปสู่อริยมรรคคือพระโสดาบันได้ไม่ยาก

SEE ALSO  คำทายหรือ(คำทวย)วันเกิด เดือนเกิดแบบโบราณ | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ ญา วัน เกิดที่สมบูรณ์ที่สุด

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เกี่ยวกับทอดพระเนตร หมายถึง

031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง
031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

นอกจากอ่านข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว 031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง คุณสามารถค้นพบบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

บางแท็กเกี่ยวข้องกับทอดพระเนตร หมายถึง

#ความสงสยในพระโสดาบน #ธรรมเทศนาหาฟงยาก #หลวงปชา #สภทโท #วดหนองปาพง.

SEE ALSO  เรื่องคำสุภาพ | คําสุภาพเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่แม่นยำที่สุด

เสียงธรรม,พระโพธิญาณเถร,หลวงปู่ชา,สุภทฺโท,วัดหนองป่าพง,หลวงปู่ชาสุภทฺโท,ธรรมเทศนา,คติธรรม,ธรรมะสอนใจ,ธรรมะหลวงพ่อ,เกจิอาจารย์,พระโสดาบัน.

031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง.

ทอดพระเนตร หมายถึง.

หวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านทอดพระเนตร หมายถึงเนื้อหาของเรา

25 thoughts on “031 ความสงสัยในพระโสดาบัน ธรรมเทศนาหาฟังยาก หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง | ทอดพระเนตร หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 1. ภิญญา ฉัตรดอน says:

  ธรรมที่หลวงปู่อธิบายนั้นแจ่มแจ้งในตัว แต่ที่พิมพ์บรรยายนั้นไม่ตรงครับเอาพุทธวจนะประกอบแต่พลาดเพราะยังไม่รู้จริง ให้ฟังที่หลวงปู่อธิบายพุทธวจนะเป็นหลักครับของจริง

 2. ธัญชนก พรมใจ says:

  ฟังหลวงปู่แล้ว เหมือนเราได้ฟังท่านเทศน์ให้ฟัง ณ ปัจจุบันเลยคะ กราบหลวงปู่ เจ้าคะ สาธุ

 3. วันดี มีทรัพ says:

  ืภาวนาลา้งใจใหัเกิดสุขฝึกใจใหัใสสะอาดใจก็สบายมีความหมายความเป๋นจริงถึงจิตใจเรา

 4. Bb Kkk says:

  สาธุเทศนาธรรมของหลวงพ่อฟังแล้วทำให้เกิดปัญญาต่อการภาวนาของตนมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *